Політика конфіденційності

Дана Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє у відповідності до всієї інформації, яка знаходиться на сайті medglobal.in.ua/, розташованому на доменному імені medglobal.in.ua, його програми та його продукти.

1. Визначення термінів

1.1 У цій політиці конфіденційності використовуються наступні терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту» (далі – Адміністрація) – вповноваженні співробітники з управління сайтом medglobal.in.ua/, які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії (операції), здійснені з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що стосується прямо або опосередковано визначеній, або фізичній особі, яка визначається (суб’єкту персональний даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), здійснена з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаю вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкова для дотримання Оператором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних вимога про допущення їх розповсюдження без погодження суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. «Сайт medglobal.in.ua – це сукупність пов’язаних між собою веб-сторінок, розміщених у мережі Інтернет за унікальною адресою (URL): medglobal.in.ua.

1.1.6. «Користувач сайту medglobal.in.ua» (далі Користувач) – особа, що має доступ до сайту medglobal.in.ua через мережу Інтернет і використовує інформацію, матеріали та продукти сайту medglobal.in.ua.

1.1.7. «Файли cookie» – невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і який зберігається на комп’ютері користувача, веб-клієнт або веб-браузер кожен раз переглядає веб-сервер в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.8. «IP-адреса» – унікальна мережева адреса, яка використовується в комп’ютерній мережі і через яку Користувач отримує доступ до medglobal.in.ua.

2. Загальні положення

2.1. Використання веб-сайту medglobal.in.ua Користувачем означає погодження з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача, а також ознайомлення Користувача, що надає свої особисті дані, з положеннями Закону України «Про захист персональних даних», зокрема з правами Користувача, які передбачені статтею 8 цього Закону.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен призупинити використання сайту medglobal.in.ua.

2.3. Діюча Політика конфіденційності застосовується на веб-сайті medglobal.in.ua і не контролює і не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може переходити за посиланнями, доступними на сайті medglobal.in.ua.

2.4. Адміністрація не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються користувачем.

3. Предмет політики конфіденційності

3.1. Дана Політика конфіденційності встановлює зобов’язанні Адміністрації по нерозголошенню и забезпеченню режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає по запиту Адміністрації при реєстрації на сайті medglobal.in.ua або при підписці на інформаційну електронну поштову розсилку.

3.2. Персональні дані дозволені для обробки в рамках поточної Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форм на сайті medglobal.in.ua та включають в себе наступну інформацію:

3.2.1. прізвище, ім’я, по-батькові Користувача;

3.2.2. контактний телефон Користувача;

3.2.3. адреса електронної пошти (електронна пошта)

3.2.4. місце проживання Користувача (при необхідності)

3.2.5. фотографію (при необхідності)

3.3. MedGlobal захищає дані, які автоматично передаються при відвідуванні сторінок:

– IP-адреса;

– інформація з файлів cookie;

– інформація про браузер;

– час доступу;

– довідник (адреса попередньої сторінки).

3.3.1. Відключення файлів cookie може призвести до збільшення доступу до приватних веб-сайтів, що вимагають авторизації.

3.3.2. MedGlobal здійснює збір статистичних даних про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується для запобігання, виявлення та вирішення технічних проблем.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація, що не обумовлена вище (історія відвідувань, використовувані браузери, операційні системи та ін.), підлягає надійному зберіганню та нерозповсюдженню, для уникнення випадків, що спостерігаються в п.п. 5.2. даної Політики конфіденційності.

4. Мета збору персональної інформації користувача

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація може використовувати у цілях:

4.1.1. Ідентифікація користувача, зареєстрованого на сайті medglobal.in.ua для його подальшої авторизації.

4.1.2. Попереднє надання Користувачеві доступу до персоналізованих даних сайту medglobal.in.ua.

4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи надання повідомлень, запрошень, що стосуються користування сайтом medglobal.in.ua, обробка запитів та заявок від Користувача.

4.1.4. Визначення місця знаходження користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.

4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, попередньо наданих Користувачем.

4.1.6. Створення облікового запису для користування послугами веб-сайту medglobal.in.ua, якщо користувач дав згоду на створення облікового запису.

4.1.7. Повідомлення Користувачеві засобами електронної пошти.

4.1.8. Надання користувачу ефективної технічної підтримки при вирішенні проблем, пов’язаних із використанням сайту medglobal.in.ua.

4.1.9. Надання Користувачеві з його згоди спеціальних пропозицій, новинних розсилок та інших повідомлень від імені сайту medglobal.in.ua.

5. Способи та терміни обробки персональної інформації

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження доступу, будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних за допомогою засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України лише на основі та в порядку, встановленому законодавством України.

5.3. При втраті або розголошенні персональних даних Адміністрація має право не інформувати Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.4. Адміністрація приймає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, видалення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.5. Адміністрація спільно з Користувачем приймає всі необхідні заходи щодо запобігання, зменшення чи зниження негативних наслідків, викликаних втручанням або розголошенням персональних даних Користувача.

6. Права і обов’язки сторін

6.1. Користувач має право:

6.1.1. Приймати рішення щодо надання своїх персональних даних, необхідних для використання веб-сайту medglobal.in.ua та надає згоду на їх обробку.

6.1.2. Оновити, доповнити попередньо представлену інформацію про особисті дані в разі зміни цієї інформації.

6.1.3. Користувач має право на отримання від Адміністрації інформації, що здійснює обробку персональних даних, якщо таке право не обмежене відповідно до діючого законодавства України. Користувач має право вимагати від Адміністрації уточнення його персональних даних, їх блокування або видалення у випадку, якщо особисті дані є неповноцінними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої цілі, а також приймати законі міри щодо захисту своїх прав. Для цього досить повідомити Адміністрацію за вказаною адресою електронної пошти.

6.2. Адміністрація зобов’язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, вказаних у п. 4 даної Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити збереження конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, публікацію, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за виключенням п.п. 5.2. даної Політики конфіденційності.

6.2.3. Приймати заходи для захисту конфіденційності персональних даних Користувача відповідно до порядку захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

6.2.4. Здійснювати блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з миті звернення або запиту Користувача, або його законного представника або уповноваженого органу по захисту прав суб’єктів персональних даних за час перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. Відповідальність сторін

7.1. Адміністрація, що не виконала своїх зобов’язань, відповідає за збитки, понесені користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України щодо уникнення випадків, передбачених п.п. 5.2. и 7.2. даної Політики конфіденційності.

7.2. У разі використання та розголошення конфіденційної інформації Адміністрація не несе відповідальності, якщо дана конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією ресурсу.

7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

7.3. Користувач несе повну відповідальність за дотримання вимог законодавства України, у тому числі законопроектів про рекламу, про захист державних та юридичних прав, про охорону товарних знаків та знаків обслуговування але не обмежуючись перерахованим, включаючи повну відповідальність за зміст та форму матеріалів.

7.4. Користувач визнає, що відповідальність за будь-яку інформацію (у тому числі, але не обмежуючись: файли з даними, тексти і т. д.), до якої він може мати доступ як до частини сайту medglobal.in.ua, несе особа, що надала таку ​​інформацію.

7.5. Користувач погоджується, що інформація, надана йому як частина сайту medglobal.in.ua, може бути об’єктом інтелектуальної власності, права на яку належать іншим користувачам, партнерам або рекламодавцям, які розміщують таку інформацію на сайті medglobal.in.ua.

Користувач не має права вносити зміни, передавати в оренду, передавати на умовах найму, продажу, поширення або створювати виробничі роботи на основі такого змісту (повністю або частково), за виключення випадків, коли такі дії були письмово прямо дозволені власниками такого змісту відповідно до умов окремої угоди.

7.6. Щодо текстових матеріалів (статей, публікацій, що знаходяться у вільному публічному доступі на сайті medglobal.in.ua), допускається їх поширення за умови, що буде дано посилання на MedGlobal.

7.7. Адміністрація не несе жодної відповідальності перед Користувачем за будь-які збитки та збої понесені Користувачем в результаті видалення, знищення, збої або неможливість збереження якого-небудь Змісту та інших комунікаційних даних, що містяться на сайті medglobal.in.ua або передаються через нього.

7.8. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, що сталися із-за: використання або неможливість використання веб-сайту, або окремих сервісів; несанкціонованого доступу до комунікації Користувача; заяви або поведінки будь-якої третьої особи на сайті.

7.9. Адміністрація не несе відповідальність за будь-яку інформацію, розміщену користувачем на сайті medglobal.in.ua, в тому числі, не та не обмежуючись: інформація, захищена авторським правом, без прямого погодження власника авторського права.

8. Вирішення суперечок

8.1. До розгляду справи в суді з позовом по спірному питанню, яке виникло між Користувачем та Адміністрацією, обов’язковим є повідомлення про претензію (письмових пропозицій або пропозицій в електронному вигляді про добровільне урегулювання суперечки).

8.2. Отримувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово або в електронному вигляді повідомляє заявника претензії про результати її розгляду.

8.3. При не досягненні домовленостей спір буде переданий на розгляд Арбітражного суду м. Київ.

8.4. До даної Політики конфіденційності та відносин між користувачем та Адміністрацією застосовується діюче законодавство України.

9. Додаткові умови

9.1. Адміністрація має право вносити зміни в дану Політику конфіденційності без згоди користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на сайті medglobal.in.ua, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Усі пропозиції або питання стосовно даної Політики конфіденційності слід надсилати за адресою: info@medglobal.in.ua.

9.4. Діюча політика конфіденційності розміщена на веб-сторінці за адресою: www.medglobal.in.ua/politika-konfidenczialnosti.

Виникли питання?

Залиште свій запит та отримайте консультацію, допомогу з підбором клініки, лікаря або програми лікування.
Отримати консультацію
налагоджені контакти з провідними лікувально-профілактичними установами по всьому світу
повний спектр послуг: підбір медичного закладу, організація поїздки та перебування за кордоном
цілодобова підтримка персонального менеджера компанії Medicaid
повна конфіденційність